Ekskluzivno rješenje: BENEFICIUM projekt – BOLJI ŽIVOT

Pozivamo vas da se uključite u društvo stvaratelja promjena u korist čovjeka !
Stvorili smo “ekonomski model interesa” kojeg čine tri (3) vlasnička interesa na pravo dobiti, koji financiraju bespovratno rast potrošnje građana-vlasnika jednog (1) interesa; bili zaposleni ili nezaposleni.

U  zajedništvu smo gospodarski nepobjedivi i postajete vlasnici sadašnjice !

Na  znanje;

Živimo u globalnom zajedništvu demokratskog kapitalističkog sistema interesa koji svim građanima osigurava pravo glasa, pravo na odabir interesa, pravo na vlasništvo i dobit i pravo na tržišno natjecanje.

Ekskluzivno: Rješenje “bolji život“ ostvaruje “ekonomski model interesa“ koji bespovratno financira doživotnu osobnu potrošnju nas građana, a temeljeno na osnovama demokratskog kapitalističkog sistema interesa.

Od “prava na vlasništvo i dobit“ u sadašnje vrijeme korist ostvaruje 0,01% „vlasnika“, a 99,99% građana ostvaruje potrošnju od prava ostvarenim radom, u korist 0,01% „vlasnika“. 

Izračuni sadašnjosti dokazuju posljedice po osnovi pada osobne potrošnje 99,99% građana, uzrokovane tržišnim natjecanjem 0,01% vlasnika koji vide svoj opstanak smanjenjem osobnih dohodaka, produljenjem rada zaposlenima da smanje broj zaposlenih. Ostvarene odluke 0,01% vlasnika pokazale su se štetnima za 99,99% građana-potrošača koji su im ostvarivali korist.

Političari su postali stvaratelji sa ekskluzivnim obećanjima bez jamčenog rješenja: „Svim građanima osigurat ćemo socijalna prava na dostojan život!“
Vjerojatno su mislili da će to ostvariti sadašnjih 0,01% vlasnika za koje se brinu da ne ostanu bez minimalno vrednovanih 60.000 radnih mjesta.

Kaznena moralna odgovornost sadašnjih 0,01% vlasnika, glede samo ruralnog razvoja po osnovi da su uvozili nekvalitetne prehrambene proizvode da zarade 400% na uloženo, što je poništilo 5% građana-vlasnika i 600.000 radnih mjesta.

Razumijemo da ste ogorčeni, da ne vjerujete u bolje sutra. To nije razlog da ne pročitate i saznate svoj interes u demokratskom i kapitalističkom sistemu interesa koji vam donosi “bolji život“. 

Ekskluzivno: Rješenje “bolji život“ bespovratno financira “ekonomski model interesa“ kojeg čine tri (3) vlasnička interesa na pravo dobiti. U njemu je bitan učesnik građanin-potrošač koji je vlasnik jednog (1) interesa, a koji ostvaruje efekt interesnog financiranja osobne potrošnje u svrhu rasta tržišne vrijednosti navedena tri (3) vlasnička interesa na pravo dobiti.

U „ekonomskom modelu interesa“ osobna potrošnja građana-vlasnika jednog (1) interesa na pravo dobiti postaje investicija koja povratno jamči financiranje troška buduće potrošnje. Financiranu potrošnju vrača dobit jednog (1) interesa kojeg ste vlasnik. 

Matematički dokazujemo da <> Ekskluzivno rješenje “bolji život“ <> jamči rješenje sadašnjosti svakom građaninu i nastavno življenje u blagostanju doživotno, ako ste vlasnik jednog (1) interesa na pravo jamčene dobiti u „ekonomskom modelu interesa“ bili zaposleni ili nezaposleni.  

Nas 99,99% građana kao biračko tijelo sa pravom glasa, odgovornost je i naša za rješenje sadašnjosti, odnosno odgovornost za buduću generaciju naših nasljednika.

Primjer: Izračun koji ostvarujemo za izlazak RH 2017. godine iz rejting tablice B i ostvarivanje rejtinga AAA. 

Svakako donosite samostalno odluku za rješenje “bolji život“ temeljem demokratskog  prava odabira interesa za vlastitu korist. U „ekonomskom modelu interesa“ osobnom potrošnjom u visini 2.860,00kn ostvarili  ste ključ rješenja za „Vaš novi početak„ koji bespovratno nastavno financira rast osobne potrošnje. Ako ste zaposleni ili u mirovini, vaš neto prihod postaje interes rasta neovisnog prihoda u Izračunu potrošnje za rješenje “bolji život“.

Izračun: Navedena potrošnja u sadašnjici jednog građana u visini 2.860,00 kn + 35% neovisni prihod; kapitalno vrednuje „ekonomski model interesa“ 32.000,00 kn na donosu jamčene 4% dobiti, kojeg čine tri (3) vlasnička interesa, što u ovom slučaju iznosi 1.280,00 kn dobiti za raspodjelu vlasnicima tri (3) interesa.   

I)
Kapitalna vrijednost jednog (1) interesa je 8.000,00 kn, a kojeg čine pravno 2 PRAVAP (povlaštena) u Vašem vlasništvu, i ostvaruju pravo na jamčenu dobit 4% odnosno 320,00kn, koja u ovom slučaju ostaje u rezervaciji za povrat budućeg kreditnog financiranja potrošnje, bili zaposleni ili nezaposleni. 

II)
Kapitalna   vrijednost   drugog (2)  interesa   je   16.000.00 kn,   a    kojeg  čine   pravno 4 PRAVA(redovna) i ostvaruju pravo na dobit 4%, odnosno 640,00 kn x nacionalni interes 99,99% građana-potrošača 2.500.000 vlasnika 2 PRAVAP = 1.600.000.000,00 kn.

Drugi (2) interes ulaže dobit u razvoj novih programa za rast novih radnih mjesta koja su vrednovana na prosjeku razvijenih zajednica u EU za interes rasta neovisnog prihoda potrošnje u rješenju “bolji život“.

Predviđena  ulaganja u nove razvojne programe    =    1.600.000.000,00 kn
program Nova BANKA    =    600.000.000,00 kn
program Novo OSIGURANJE    =    50.000.000,00 kn
program za spas IMUNOLOŠKI ZAVOD    =    250.000.000,00 kn
program otkupa i dorade EKO MLIJEČNI    =    200.000.000,00 kn
program otkupa i dorade EKO  MESNI    =    200.000.000,00 kn
program maloprodajnog lanca RH <> EU    =    300.000.000,00 kn
program rezervacije za DOKAPITALIZACIJU programa    =    200.000.000,00 kn

Važan interes x nacionalni interes99,99% građana-potrošača 2.500.000 vlasnika
2 PRAVA(povlaštena): u zajedništvu ste vlasnici 25% razvojnih programa.      

III)
Kapitalna vrijednost trećeg (3) interesa je 8.000.00 kn i kojeg čine pravno 2 PRAVARS (redovna) i ostvaruju pravo na jamčenu dobit 4%, odnosno 320,00 kn, i čini rezervaciju rizika – Izračuna dobiti na potrošnji 2.860,00 kn vlasnika 2 PRAVA(prioritetna).
Iskazan minus dobiti –
Izračuna potrošnje 2.860,00 kn, aktivira rezervacije za dofinanciranje rasta potrošnje + 320,00 kn vlasnika 2 PRAVA(prioritetna)     

Važan interes: Treći (3) interes: 2 PRAVARS (redovna) su prava slobodne prodaje na tržištu kapitala koja su u ovom slučaju kapitalno vrednovana 8.000,00 kn na donosu jamčene dobiti 4%. Ostvarena prodaja jamči kupcu trećih (3) interesa: 2 PRAVARS (redovna)    financiranje     rasta     potrošnje     građana-vlasnika    jednog  (1)    interesa
2 PRAVAP.     

 Nastavni razvojni slijed Ekskluzivnog rješenja “bolji život“ u
“ekonomskom modelu interesa

Vaše vlasništvo jednog (1) interesa; 2 PRAVAP (povlaštena) je pravna kapitalna vrijednost   8.000.00 kn koja vas financiraju od dobiti su interesima financiranja trećeg (3) interesa; 2 PRAVARS (redovna) koja su slobodne prodaje na tržištu kapitala.
Vaša Nova BANKA ima financijsku moć ukupnih jamstva u “ekonomskom modelu interesa za kreditno financiranje vaše  iduće potrošnje u iznosu 14.900,00 kn.

Ta potrošnja 14.900,00 kn + 35% neovisni prihodi; kapitalno vrednuje 160.000,00 kn tri (3) vlasnička interesa, na donosu 4% dobiti, odnosno 6.400,00kn što djeluje na rast  vrijednosti  jamstva  u vašoj – Novoj BANKI 

Ukupno; U ekonomskom  modelu interesaosobna  potrošnja u sadašnjici u iznosu 2.860,00kn, koju ste osobno financirali + interesno kreditno financirana 14.900,00 kn čini vašu osobnu potrošnju 17.760,00 kn + 35% neovisni prihodi 6.240,00 kn = ukupan prihod 24.000,00 kn, koji kapitalno vrednuje 192.000,00 kn tri (3) vlasnička interesa na donosu jamčene dobiti 4% , odnosno 7.680,00 kn. 

Važan interes: Osobna potrošnja 17.760,00 kn + 35% neovisna potrošnja 6.240,00 kn = 24.000,00 kn x nacionalni interes 99,99%  građana-potrošača  2.500.000 vlasnika
2 PRAVA(povlaštena) iznosi 60.000.000.000,00 kn, koja na globalnom tržištu roba, po osnovi  ugovaranjem ekskluzivnih prava, ostvaruje financijski prihod, dobit u korist navedenih tri (3) vlasnička interesa, te ima visoku važnost za bespovratno financiranje potrošnje građana-vlasnika jednog (1) interesa; 2 PRAVAP (povlaštena).

 I)
Ukupno; Kapitalna vrijednost jednog (1) interesa; 2 PRAVAP (povlaštena) Vašeg vlasništva je 48.000,00 kn i ostvaruje pravo na dobit 4%, odnosno 1920,00 kn. 

Važan interes: Ukupna osobna potrošnja 17.760,00 kn, minus osobno financirana 2.860,00 kn, ostvarena dobit 1.920,00 kn = kreditno nedospjelo 12.980,00 kn podmiruje buduća dobit vlasnika jednog (1) interesa; 2 PRAVAP (povlaštena)

II)
Ukupno; Kapitalna vrijednost drugog (2) interesa 4 PRAVAR (redovna) je 96.000.00 kn i ostvaruju pravo na dobit 4%, odnosno 3.840,00 kn x nacionalni interes99,99% građana-potrošača 2.500.000 vlasnika 2 PRAVAP (povlaštena) ulažu u razvoj novih programa za rast novih radnih mjesta          =          9.600.000.000,00 kn   

Važan interes: Razvoj novih programa ulaganjem u Nova društva d. d. su interes prodaje do 25% +1% na tržištu kapitala, koja donose očekivanu dobit u korist navedenih tri (3) vlasnička interesa, te ima visoku važnost za bespovratno financiranje potrošnje građana-vlasnika jednog (1)  interesa; 2 PRAVAP (povlaštena) 

III)
Ukupno: Kapitalna vrijednost trećeg (3) interesa; 2 PRAVAR(redovna) je 48.000,00 kn i ostvaruje pravo na dobit 4%, odnosno 1920,00 kn x nacionalni interes99,99% građana-potrošača 2.500.000 vlasnika 2 PRAVAP (povlaštena) =
Broj tržnih 2.500.000 ponuda trećeg (3) interesa; 2 PRAVAR(redovna) x kapitalne vrijednosti  48.000,00 kn     =      120.000.000.000,00 kn
/kapitalno vrednovana na donosu godišnje jamčene dobiti x 4% = 4.800.000.000,00kn/

Važan interes: Kapitalna vrijednost trećeg (3) interesa; 2 PRAVARS (redovna) je 48.000.00 kn te u ovom slučaju su samo jamci vašoj – Novoj BANKI za tržište kapitala za kreditiranje potrošnje DRUGI KVARTAL mjesečno 24.000,00 kn građane – vlasnike jednog (1) interesa; 2 PRAVAP (povlaštena) u “ekonomskom  modelu interesa“

Vama na znanje: Projekt “ekonomski model interesa“ kojeg čine tri (3) vlasnička
interesa, od kojih ste vlasnik pravno jednog (1) interesa:
2 PRAVAP (povlaštena)
upravljat će razvojem društva stvaratelja sa drugim (2) interesom; kojeg
čine pravno 4 PRAVAR (redovna) sa pravom na 4 glasa
u “ekonomskom  modelu interesa“

   Vaše saznanje: Ekskluzivno ! RJEŠENJE “bolji životpoklonite
i drugim građanima da ostvarimo konsenzus građana kako je
prezentirano u BENEFICIUM PROJEKTU KOJI RADI ZA VAS !

Daljnji razvoj „ekonomskog modela interesa“  nastavno dokazuje s obzirom na
rezultat politike do 2017. godine, brzi izlazak RH 2017god.
iz rejting tablice B, i ostvarivanje rejting tablice AAA.

Moj novi početak <> “ bolji život “ <> !

Vlasnik sam u GRUPI 8 PRAVA jednog (1) interesa
2 PRAVAP (povlaštena) na pravo dobiti u dioničkom
trgovačkom društvu

Vlasnik sam u zajedništvu i 25% udjela BENEFICIUM BANKE d. d. koja kreditno bespovratno  financira moju potrošnju, a kredit vrača moje vlasništvo –
jednog (1) interesa 2 PRAVAP (povlaštena) na pravo dobiti !   

Moja svakodnevna osobna potrošnja je investicija koja se kapitalizira u
BENEFICIUM MARKETU d. d. kojeg sam i vlasnik u zajedništvu 25% udjela !


Nastavno vodimo vas do saznanja;  Ekskluzivno ! RJEŠENJE “ bolji život  

www.beneficium-usluge.hr

Društvo stvaratelja promjena za – VAŠ NOVI POČETAK  !

Društvo stvaratelja promjena Vas poziva na UPIS U PROJEKT !

 

Autor: Sponzorirani članak