Mađarska ukida slobodno kretanje tražiteljima azila

15. siječnja 2017.

Tražitelji azila u Mađarskoj ubuduće neće smjeti napuštati azilantske centre i slobodno se kretati tom zemljom dok traje postupak rješavanja njihovog zahtjeva. Ova odluka mađarske vlade u suprotnosti je sa naredbama Europske Unije i Europskog […]

1 2 3 32