Kanada: Imenovanje krivim rodom postaje kazneno djelo

20. lipnja 2017.

Kanada je uvela zakon kojim postaje protuzakonito oslovljavati osobe „krivim rodom“, drugim riječima, ako se muškarac osjeća ženom i tako se deklarira, a vi ga oslovite muškom zamjenicom, prijeti vam kazna. Kanadski parlament donio je […]

Ponašanje muškaraca i žena je biološki definirano

25. siječnja 2017.

U forsiranju iluzorne jednakosti i promicanju rodne neutralnosti, u određenim društvenim krugovima, posebno na Zapadu, postalo je popularno odgajati djecu na „rodno neutralan“ način; poticanje da se igraju sa rodno neutralnim igračkama, oblačeći ih u […]