Novi britanski zakon usmjeren na spriječavanje terorizma i radikalizacije predviđa čak do 15 godina zatvora za djela koja se mogu okarakterizirati kao „priprema za terorističko djelovanje“.

U taj rang spada i čitanje odnosno gledanje terorističkog sadržaja na internetu. Pritom neće biti potrebno da osoba skine s interneta sadržaj koristan za provedbu terorističkog djela, već je dovoljno da ga samo pogleda na internetu.

Britanska vlada još je prošle godine kritizirana od strane UN-a zbog dosadašnjih odredbi, koje nalažu da je kažnjivo tri ili više puta pogledati terorističku propagandu.

U novom zakonu više ne postoji odredba o tri posjete terorističkom materijalu, već je sada dovoljno da samo jednom kliknete na sadržaj koji bi policiji mogao biti sumnjiv. Iznimke i dalje vrijede za novinare, akademske istraživače i ljude za koje se opravdano smatra da nisu bili svjesni da pristupaju terorističkoj propagandi.