Foto: Global Look / Jan Woitas

Dječački crkveni zbog u Berlinu s preko pet stoljeća tradicije postojanja, optužen je za diskriminaciju na osnovu spola jer u svoje redove ne prima žene, odnosno djevojčice. Devetogodišnjoj djevojčici nedavno je odbijen zahtjev za prijem u zbor koji nikada u svojoj povijesti nije u svojim redovima imao žene ili djevojčice.

No, njezinu majku baš i ne brine tradicija, unatoč tome što u Berlinu ima pregršt ženskih zborova u koje može učlaniti svoje dijete, te je odlučila tužiti najstariju berlinsku glazbenu instituciju zbog diskriminacije.

Ona tvrdi da kriteriji prema kojima se ravna crkveni zbor nisu u skladu s njemačkim ustavom, te da se time krše prava njene kćeri na jednake mogućnosti u glazbenom obrazovanju.

Ovaj svjetski poznati zbor u svojih 554 godine postojanja u svoje redove nije primio niti jednu žensku osobu, ali surađuje sa ženskim zborom u koji je spomenuta djevojčica dobrodošla. No njezina majka je odbila to obrazloženje, navodeći da alternativni ženski zbor nije istog kalibra kao povjesni zbor za dječake, te traži od države da stane u obranu navodnih prava njene kćeri.

Upravitelj zbora svoju odluku je objasnio da odbijenica nije bila rezultat isključivo toga što se radi o kandidatu ženskog spola, dodajući da bi djevojčica bila prihvaćena da je pokazala izniman talent i motivaciju.

Pred sudom je objasnio da dječački i djevojački zborovi zvuče drugačije zbog anatomskih razloga, te ustraje na tome da ima pravo odbiti koga želi na temelju umjetničke slobode.