63 posto stranaca u SAD-u prima neki oblik socijalne pomoći

Službena statistika otkriva da 63 posto stranaca koji žive uSAD-u, a nemaju status državljana, koriste pogodnosti programa socijalne pomoći koji su inače namjenjeni američkim građanima koji se nalaze u financijskim problemima ili su bolesni.

Ovaj postotak pretočen u brojke iznosi 4,7 milijuna osoba, a polovica njih se u zemlji nalazi ilegalno. Zanimljivo je vidjeti nesrazmjer postotka građana i negrađana koji koriste razne oblike socijalne pomoći. Dok 63 posto domaćinstava stranaca koji nisu građani SAD-a prima neki oblik socijalne pomoći, kod američkih građana je taj postotak samo 35 posto. Slično je i s ostalim socijalnim programima. dok 45 posto domaćinstava negrađana prima pomoću hrani, samo 21 posto domaćinstava građana SAD-a koristi isti oblik pomoći. Glede zdravstvene skrbi omjer je sličan, 50 posto naprema 23 posto.

Većina legalnih imigranata ne može primati socijalnu pomoć, kao ni ilegalni imigranti ili osobe s privremenim boravkom. No, postoje načini kako zaobići te propise, jedan od najčešćih je primanje pomoći na temelju svoje djece koja su naknadno rođena u SAD-u i time imaju puno pravo primati socijalnu pomoć.

Tu su i drugi oblici socijalnih davanja koje treba uzeti u obzir. Primjerice, imigranti su dobrim zdravstveno neosigurani. No kad netko od njih dođena odjel hitne pomoći, liječnici ih moraju liječiti, a trošak se onda raspoređuje i plaća iz državnog proračuna. SAD su se nekad smatrale zemljom prilika, danas se smatraju zemljom milostinje, ali novca je sve manje, a ispruženih ruku sve više.