Svoju definiciju rasizma po drugi je put prepravila cionistička organizacija Anti-Defamation League nakon što je glumica Whoopi Goldberg tvrdila da holokaust nije bio uzrokovan rasizmom.

Organizacija je u početku promijenila svoju definiciju rasizma 2020. nakon višemjesečnih demonstracija skupine Black Lives Matter, tiho redefinirajući pojam u „marginalizaciju i/ili ugnjetavanje obojenih ljudi na temelju društveno izgrađene rasne hijerarhije koja privilegira bijelce.”

To je bilo daleko od izvorne definicije ADL-a, koja je definirala rasizam kao „vjerovanje da je određena rasa superiorna ili inferiorna u odnosu na drugu” ili da su „društvene i moralne osobine osobe unaprijed određene njezinim ili njezinim urođenim biološkim karakteristikama”.

Nova definicija koja se pojavila u srijedu, međutim, više je usklađena s izvornim opisom. Web stranica ADL-a sada objašnjava da se rasizam javlja „kada pojedinci ili institucije pokazuju povoljniju procjenu ili tretman pojedinca ili grupe na temelju rase ili etničke pripadnosti”.

Promjena se poklopila s incidentom oko glumice i voditeljice talk showa Whoopi Goldberg koja je suspendirana na dva tjedna nakon što je inzistirala da se u holokaustu ne radi o rasi, umjesto toga sugerirajući da je to bio sukob između dvije bijele skupine ljudi. Kritizirali su je ne samo njezini kolege domaćini, već i sam ADL, unatoč vlastitoj definiciji rasizma u to vrijeme koja je sugerirala da je rasizam nešto za što mogu biti krivi samo bijelci.