Američka administracija najavila je da vlada više neće poticati školske ustanove da koriste rasnu pripadnost kao faktor u prijemu studenata, što je prekretnica u odnosu na praksu iz ere Obamine administracije koja je na taj način „promovirala raznolikost“ među studentima.

Ovaj potez praktički fakultetima i drugim obrazovnim ustanovama daje dopuštenje da primaju studente isključivo prema kvalifikacijama, bez da moraju upopunjavati kvote rezervirane za studente pripadnike takozvanih manjina.

Dosadašnja praksa pod nazivom Affirmative Action, ili kako neki to zovu „pozitivna diskriminacija“, a u stvarnosti diskriminacija prema bijelcima i u manjoj mjeri azijcima, u više je navrata osporavana pred Vrhovnim sudom.

IZVORAP