Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je u četvrtak da je Sveučilište Yale uključeno u nezakonito diskriminiranje stotina bijelaca i Azijata koji su se prijavili za upis na to sveučilište.

Ministarstvo pravosuđa danas je obavijestilo Sveučilište Yale o svojim nalazima da Yale u svom postupku upisa u dodiplomske studije nezakonito diskriminira azijske i bijele podnositelje zahtjeva kršeći Članak VI Zakona o građanskim pravima iz 1964. godine. Otkrića su rezultat dvogodišnje istrage kao odgovor na pritužbu azijsko-američkih skupina na Yaleovo ponašanje,“ rekao je DOJ u izjavi objavljenoj nakon dugotrajne istrage saveznih tužitelja.

Kao uvjet za primanje milijuna dolara u financiranju poreznih obveznika, Yale izričito pristaje na poštivanje Članka VI Zakona o građanskim pravima iz 1964., temeljnog zakona o građanskim pravima koji zabranjuje diskriminaciju na temelju rase, boje ili nacionalnog podrijetla u programima i aktivnostima koje primaju saveznu financijsku pomoć.

Ministarstvo pravosuđa ustanovilo je da Yale diskriminira na temelju rase i nacionalnog podrijetla u svom procesu upisa u dodiplomske studije, te da je rasa presudni čimbenik u stotinama odluka o prijemu svake godine. Za veliku većinu kandidata, Azijati i bijelci imaju samo jednu desetinu do jedne četvrtine vjerojatnosti za prijavu u odnosu na afroameričke kandidate sa usporedivim akademskim vjerodajnicama. Yale svake godine odbija rezultate azijsko-američkih i bijelih podnositelja zahtjeva na temelju njihove rase, koje bi inače priznao“, navodi se u priopćenju.

Slični navodi o diskriminaciji izneseni su i protiv Harvarda, Browna i Dartmouth-a.

Ne postoji lijep oblik rasne diskriminacije“, rekao je pomoćnik glavnog tužitelja Eric Dreiband iz Odjela za građanska prava o tim nalazima. „Nezakonito dijeljenje Amerikanaca na rasni i etnički blok potiče stereotipe, ogorčenost i podjele. Prošlo je vrijeme da američke institucije priznaju da prema svim ljudima treba postupati pristojno i s poštovanjem i bez protuzakonitog gledanja na boju njihove kože. Frederick Douglass je 1890. objasnio da je ‘posao vlasti zadržati širok štit nad svima i uvidjeti da je svaki američki građanin jednak i podjednako zaštićen u svojim građanskim i osobnim pravima’. Ministarstvo pravosuđa pristaje i nastavit će se boriti za građanska prava svih ljudi u cijeloj naciji.