Foto: Nicolas Liponne

Nakon što je nekoliko odašiljačkih stupova zapaljeno u pokrajini Quebec, pri čemu niti jedan nije dio 5G mreže, kanadske vlasti izrazile su zabrinutost zbog moguće eskalacije nasilja i vandalizma potaknutog idejom da 5G mreža šteti ljudskom zdravlju te da čak širi korona virus.

Ministar javne sigurnosti Bill Blair upozorio je javnost da takvi napadi spadaju u ozbiljna kaznena dijela koja za sobom nose i teške kazne.

Iako je 5G mreža i znanstvena neusuglašenost oko njenog učinka na zdravlje kod nekih stvara opravdanu skeptičnost, kod određenog broja ljudi stvorila je paranoju i nužnu podložnost razvijanju svakojakih iracionalnih fantazija, poput one da 5G odašiljači pomažu u širenju korona virusa, ili da se 5G mreža postavlja ljudima iza leđa za vrijeme karantene.

Jedan dio znanstvenika tvrdi da nema dokaza o tome da 5G mreža loše utječe na fizičko zdravlje ljudi, dok drugi dio, uz podršku javnosti, navodi da ti utjecaji nisu dovoljno istraženi, ali i da pojedina istraživanja ukazuju na štetan utjecaj.

Zbog opće poplave raznih bizarnih teorija, Google, Facebook i YouTube dali su se u blokadu širenja takvih ideja, poglavito fantazija vezanih uz trenutnu pandemiju.


5G mreža je već neko vrijeme u upotrebi u Europi, a nejasnoće oko istraživanja su najveći problem