Austrijske vlasti uklonile hrvatski grb sa spomenika bleiburškim žrtvama

Prema rješenju o zaplijeni od 20. travnja ove godine, lokalne austrijske vlasti savezne pokrajine Koruške, uklonile su hrvatski grb sa spomenika na Bleiburgu.

Prema navodima, rješenje o zaplijeni grba sa spomenika, koji je u vlasništvu Počasnog bleiburškog voda, a u čijem je posjedu i zemljište na kojem se spomenik nalazi, ima privremeni karakter, a vlasnik ima pravo žalbe na navedenu odluku.

Osim navedenog, austrijske su vlasti prethodno zabranile održavanje komemoracije u Bleiburgu, a dopustile su samo održavanje mise za poginule.