Bakterija koja jede plastiku

Polietilen tereftalat, ili skraćeno PET, su plastična vlakna koja su glavni sastojak poliesterske odjeće i plastičnih boca. Ali za bakteriju Ideonella Sakaiensis, PET je hrana.

Istraživači u Japanu otkrili su bakteriju koja živi u zemlji, otpadnim vodama i humusu koji su zagađeni česticama PET-a. PET je vrlo stabilan, i vrlo mali je broj mikroba koji ga mogu razgraditi. Međutim Ideonell Sakaiensis ga očito može koristiti kao glavni izvor hrane. Istraživanja su pokazala da se bakterija poveže sa česticama PET-a te ispušta protein koji rastvara plastiku u molekule koje bakterija može probaviti.

Milijuni tona polietilen tereftalata se proizvedu godišnje, a dugovječni plastični otpad predstavlja ozbiljnu opasnost po okoliš nakupljajući se u ekosistemu. Ovim otkrićem, Ideonella Sakaiensis mogla bi postati vrijedan pomoćnik u čišćenju gomila plastičnog otpada.

Izvor: Science News