Premijer Boris Johnson je u božićnoj poruci sugerirao da „biti cijepljen, ne samo zbog nas samih, nego i zbog drugih, znači slijediti nauk Isusa Krista“.

Nakon dvije godine ove pandemije, ne mogu reći da smo ju prošli“, počeo je premijer Johnson, pomalo optimistično s obzirom na okolnosti.

Kako mogu, kada se Omikron širi, kada svi znamo da zajedno moramo pokušati zaustaviti širenje ove nove varijante?“ nastavio je žalosno.

Moramo se testirati i biti posebno oprezni pri susretu sa starijim ili ugroženim rođacima. Znamo da stvari ostaju teške“, ustvrdio je, dodajući malo svjetliju notu da bi ljudi mogli barem proslaviti zajedno ovaj Božić.

Premijer Johnson je nadalje sugerirao da je razlog zašto obitelji nisu razdvojene ove godine taj što su Britanci „jedni drugima davali nevidljiv i neprocjenjiv poklon“ uoči Božića, misleći na cijepljenje.