Velika Britanija: 2.400.000 novih domova za smještaj stranaca u sljedećih 20 godina

Neprekidan priljev imigranata u Veliku Britaniju znači da će ta zemlja morati graditi 243.000 novih domaćinstava svake godine kroz narednih 22 godine kako bi osigurala smještaj za sve te ljude.

Predviđa se da će biti potrebno izgraditi dodatnih 5,3 milijuna novih domaćinstava kako bi se odgovorilo na potrebe povećanja populacije, dok će samo na imigrante otpasti 2,4 milijuna stanova.

Ministar integracije Nicholas Bourne izjavio je da će dodatnih 109.000 domova biti potrebno svake godine za smještaj imigranata i njihovih obitelji u Velikoj Britaniji.

Izvor: Daily Mail