Broj Sirijaca koji su dobili njemačko državljanstvo utrostručio se 2021. jer su mnogi od onih koji su stigli tijekom migrantske krize stekli pravo na stjecanje njemačkog državljanstva.

Savezni statistički ured Njemačke objavio je da se naturalizacija Sirijaca utrostručila prošle godine, s 19.100 državljana Sirije koji su postali njemački državljani u 2021., u usporedbi sa 6.700 2020. godine.

Porast je najvećim dijelom posljedica broja Sirijaca koji su stigli u Njemačku tijekom migrantske krize od 2014. do 2016. jer je broj Sirijaca koji su živjeli u Njemačkoj najmanje šest godina porastao s 45.300 u 2020. na 105.300 u 2021. godini.