Prema navodima crnogorskog ministarstva poljoprivrede, na peradarskoj farmi u mjestu Martinići uginulo je 200.000 komada kokoši zbog nestanka struje koja je napajala rashladne uređaje, a šteta se procjenjuje na više od milijun eura.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore potvrdili su da znaju da je došlo do pomora te da je uginulo više od 200.000 kokoši, što je trećina svih kokoši u Crnoj Gori.

Iz ministarstva su ocijenili da je to najveća katastrofa u farmerskom sektoru u Europi, zbog koje će biti ugroženo tržište u Crnoj Gori.

Farma „Agromont“ u Martinićima proizvodila je petinu svih jaja na tržištu Crne Gore, u kojoj je dnevna potrošnja oko milijun komada.