Danska otvara prvu prehrambenu tvornicu za preradu morskih zvijezda

U danskom gradu Skive na Jutlandu započela je gradnja prve tvornice za preradu morskih zvijezda, koje bi trebale poslužiti kao proteinski nadomjestak u organskoj prehrani svinja i peradi.

Danska tvrtka Marine Protein bavi se prikupljanjem morskih zvijezda, njihovim sušenjem, nakon čega se zvijezde melju i pretvaraju u krmivo za domaće životinje. Predviđa se da će tvornica proizvoditi do 100 tona krmiva na dan.

Pored toga što će ovaj proizvod biti relativno jeftin i pouzdan, uklanjanje morskih zvijezda iz područja Limfjorden trebalo bi omogućiti kvalitetniji uzgoj dagnji, koje su na meti upravo zvijezda.

Zvijezde su izvor proteina za životinje, a pored toga je dobro da možemo takvu sirovinu pronaći ovdje u Danskoj i pretvoriti ju u visokovrijedan proteinski proizvod za organsku prehranu životinja, umjesto da uvozimo proteine iz zemalja poput Kine“, poručio je vlasnik tvrtke Marine Protein Niels Jørgen Madsen u razgovoru za danski radio.