U nastojanju da spase nekoliko gradskih kvartova od etikete „opasnog geta“, što bi prema novom zakonu značilo da se isti trebaju srušiti, danski grad Odense planira lokalnim kriminalcima platili da se odsele iz tih kvartova.

Iako na prvi pogled izgleda kao da se radi o velikodušnoj ponudi mafijaškog bossa, zapravo je riječ o pravoj ponudi lokalnih vlasti. Ponuda je jednostavna – oni koji žive u spomenutim kvartovima, a ove godine su osuđeni za kaznena djela, imaju pravo na naknadu za preseljenje.

Lokalna vlast spremna je izdvojiti oko 2.000 eura i osigurati smještaj osuđenim kriminalcima ako se odluče preseliti negdje drugdje. Iako zvuči kao krajnje bizarna ponuda i prilika za kriminalce, lokalne vlasti zapravo žele spasiti spomenute kvartove od novog zakona.

[do_widget id=text-53]

Naime, u Danskoj geto nije samo pogrdni naziv za problematično urbano područje, već je to doista službeni naziv za takva područja. U Danskoj trenutno postoji 29 lokacija koje službeno nose takvu oznaku, a od toga ih je 15 koje imaju oznaku „opasan geto“.

Da bi došlo na taj popis, područje mora zadovoljiti neke kriterije. Područje mora imati više od 50 posto stanovništva neeuropskog porijekla, stopu nezaposlenosti 40 posto, te nisu razinu obrazovanosti, a broj osuđenih kriminalaca mora biti barem tri put veći od nacionalnog prosjeka.

Ako se područje zadrži na tom popisuz duže od četiri godine, proglašava se „opasnim getom“, a to za sobom nosi posljedice koje uključuju rušenje čitavog naselja i relokaciju stanovništva. To je dio novog zakona koji ima za cilj spriječiti stvaranje no-go zona u Danskoj, te omogućiti bolju integraciju imigranata u društvu.

Broj imigranata neeuropskog porijekla u toj zemlji se drastično povećao posljednjih desetljeća. Dok je osamdesetih godina prošlog stoljeća njihov broj iznosio oko 50.000 osoba, danas je broj tih imigranata i njihovih potomaka došao do gotovo pola milijuna, što je gotovo desetina ukupne populacije te zemlje.