Danski parlament ne želi da Danci postanu manjina u svojoj zemlji

Danski parlament izglasao je inicijativu kojoj je cilj osiguranje da Danci ne postanu manjina u svojim gradovima, te je pozvao vladu da poduzme mjere kako bi se to spriječilo.

Parlament izražava zabrinutost zbog činjenice da danas u Danskoj postoje područja u kojima je udio imigranata i potomaka imigranata iz neeuropskih zemalja veći od 50 posto. Parlament čvrsto vjeruje da Danci ne smiju biti manjina u područjima naše zemlje.

Vlada i parlament poduzimaju mjere koje znatno ograničavaju imigraciju, i sprječavaju stvaranje paralelnih društava.

Parlament poziva vladu da nastavi sa političkim ciljem smanjenja broja tražitelja azila i broja imigranata koji dolaze u Dansku.

Inicijativa je prihvaćena sa 55 glasova naprema 54 koji su bili protiv. Prijedlog inicijative pokrenut je nakon što su danski mediji objavili da u nekim područjima velikih gradova većinu populacije čine imigranti ili potomci imigranata.

Izvor: Tribun