Midgard je jedan od devet svjetova nordijske mitologije i važan koncept u predkršćanskom svjetonazoru svih germanskih naroda. To je naseljeni svijet i otprilike odgovara modernoj engleskoj riječi i konceptu „civilizacije“. To je i jedini od devet svjetova koji se prvenstveno smatra vidljivim; drugi, premda se mogu prelamati s vidljivim svijetom u različitim točkama, prije svega su nevidljivi.

Ime „Midgard“ („Središnji prostor“) ima dvostruko značenje. Prvo značenje riječi odnosi se na položaj civilizacije „usred“ inače divljeg svijeta, koji se odražava na kozmološkoj ravnici Midgardovog okruženja u divljini Jotunheima, svijeta naseljenog često neprijateljskim divovima. To je slično načinu na koji su kontinenti okruženi oceanom, koji je, u drevnoj nordijskoj perspektivi, također prepun divova.

Oglas:

 

Zmija Jormung živi u moru i okružuje kopneni Midgard i pustinju na svojim granicama, dok Aegir i Ran obitavaju u istim vodenim dubinama i vrebaju živote nesretnih pomoraca. Taj dio značenja riječi može se smatrati „horizontalnim“.

Drugi i „vertikalni“ smisao riječi odnosi se na Midgardovu poziciju ispod Asgarda, svijeta bogova i boginja Asa, te iznad podzemlja. Ovu vertikalnu osovinu predstavlja drvo svijeta Yggdrasil, koje drži Asgard u njegovim gornjim granama, Midgard u podnožju njegova debla i podzemni svijet među njegovim korijenima.

Oba ova značenja riječi Midgard u konačnici se odnose na njevovo mjesto u psihogeografskoj razlici između inangarda i utangarda, jednom od najvažnijih koncepata u drevnom nordijskom svjetonazoru.

Ono što je innangard („u ogradi“) je uredno, civilizirano i poštuje zakon, dok je ono što je utangard („izvan ograde“) kaotično, anarhično i divlje. To se odnosi i na geografsku ravnicu i na ljudsku psihu; misli i djelovanja mogu biti inanangardni ili utangardni isto kao i prostorne lokacije.

Asgard, „Ograđivanje Asa“, je božanski model innangarda, dok je Jotunheim, „domovina divova“, model utangarda. Midgard je opet, negdje u sredini. No, kao što to impregnirani element u imenu implicira, Midgard je – barem u teoriji – težnja da bude više poput Asgarda, više uređen prema božanskom modelu prema kojem je načinjen.

Kada su bogovi dali svijetu svoj prvobitni oblik, ubili su diva po imenu Ymir i stvorili različit dijelove svijeta od dijelova njegova tijela. Kako bi zaštitili Midgard i čovječanstvo od divova, izgradili su ogradu oko Midgarda od Ymirovih obrva. Izgradnja ograde oko farmi ponavljala je ovaj paradigmatski čin, obilježavajući ono što je bilo unutar ograda kao innangard, a ono što se nalazilo izvan ograda kao utangard.

Tijekom Ragnaroka, uništenja univerzuma, Midgard tone u more zajedno sa svim ostalim u svemiru.