Diskriminirajući imigracijski zakoni Saudijske Arabije

saudi-couple

Saudijska Arabija, koju podupiru Hillary Clinton i službena američka politika, te za kojih se nedavno pokazalo da financiraju ISIL, najavila je diskriminirajući zakon o imigraciji koji uključuje pravilo da stranci koji se udaju za Saudijce neće nikad moći steći puno državljanstvo, te će uvijek ostati stranci, uključujući i njihovu djecu.

Ova nova saudijska odluka, čiji cilj je očuvanje homogenosti Saudijske nacije, kosi se sa službenom američkom politikom, posebno politikom predsjedničke kandidatkinje Clinton, čija zaklada je primila preko 25 milijuna dolara donacija od strane saudijske vlade.

Prema ovim novim pravilima, saudijski državljani moraju ispuniti svih 17 preduvjeta sa posebnog popisa, prije nego njihov zahtjev za uzimanjem stranog supružnika može uopće biti razmotren – a čak i tada, izdavanje dozvole traje.

Propisane su i dobne restrikcije. Saudijac mora biti star između 40 i 65 godina, dok njegova žena strankinja mora biti između 30 i 55 godina stara, prije nego njihova zamolba za život u Saudijskoj Arabiji može biti razmotrena.

Saudijka, koja se želi udati za stranca, pak mora također imati između 30 i 55 godina.

690x150-sport

Podnositelj zahtjeva mora imati minimalni mjesečni prihod 3.000 saudijskih rijala, ili 5.300 kuna, te riješeno stambeno pitanje.

Nadalje, ako saudijski muškarac „želi strankinju kao drugu ženu, mora priložiti certifikat od zdravstvene ustanove kojim potvrđuje da njegova prva žena nije u stanju izvršavati bračne dužnosti ili je neplodna. Certifikat mora biti odobren od strane ministarstva zdravlja“.

Podnositelj zahtjeva mora potpisati dokument u kojem se slaže s tim da odobravanje braka ne znači da će njegova strana žena time dobiti i saudijsko državljanstvo.

Stranac koji želi oženiti Saudijku, ne smije biti već oženjen. On usto mora priložiti dokaz da ne boluje od neke infektivne ili genetske bolesti.

Nadalje, takav stranac „ne smije biti pripadnik vojske u nekoj stranoj zemlji, ne smije biti na popisu nepoželjnih u Saudijskoj Arabiji, mora imati mjesečnu plaću od barem 5.000 rijala, odnosno 8.800 kuna, te valjanu dozvolu boravka i mora posjedovati odgovarajući smještaj“.

Saudijka mora potpisati izjavu da njezin brak sa strancem ne znači da će njen muž niti djeca imati pravo na saudijsko državljanstvo.

Nove odredbe provoditi će vijeće koje će imati zadaću pregledavati zahtjeve Saudijaca za uzimanje stranih supružnika. Vijeće će nakon podnošenja zahtjeva procjeniti svaki zahtjev i donijeli odluku u roku od mjesec dana.

Zamislite da ovakav zakon donese neka europska država? Ali Saudijcima to prolazi bez pardona….

Izvor: Gulf News, Tribun