DNK analiza internetske platforme MyHeritage DNA pokazala je da mađarsko stanovništvo navodno ima najveći postotak Židova izvan Izraela. „Otkriće“ treba uzeti s debelom rezervom budući da je u istraživanju sudjelovalo tek 4981 osoba, dok je od te brojke tek 7.6 posto njih imalo 25% ili više židovskog aškenazi porijekla.

Iako u Mađarskoj živi oko 9.7 milijuna ljudi, čime se brojku od 4981 „pokusnih kunića“ može svrstati jedva i u promile, židovski list The Jerusalem Post tvrdi kako „130.000 Mađara ima najmanje 50 posto židovske krvi.

To je ekvivalentno tome da imate barem jednog djeda i baku koji su u potpunosti aškenazi Židovi“, navodi MyHeritage. „Ovo je značajno veći postotak od 3,5% koji je zabilježen kod ispitanika koji žive u SAD-u i 3% u Kanadi.

MyHeritage je otkrio da 4,2% DNK ispitanika u Mađarskoj ima 50% ili više židovskog aškenazi porijekla“, dodaje se.

Internetska genealoška platforma radila je na ovom istraživanju zajedno s dr. Danielom Staetskyjem, direktorom Europske jedinice za židovsku demografiju pri londonskom Institutu za istraživanje židovskih politika.

Studija je navodno otkrila i da 12,5% ispitanih u Mađarskoj ima 10% ili više aškenazi židovskog porijekla, u usporedbi sa samo 4,7% ljudi u SAD-u i 4,0% u Kanadi.

Staetsky je objasnio da je „komercijalno genetsko testiranje aktivnost u kojoj će biti najzastupljenije najobrazovanije i najradišnije klase društva.

Imajući to u vidu, on tvrdi da da „broj ljudi sa 50% ili više aškenazi židovskog porijekla u Mađarskoj iznosi 130.000.

MyHeritage je objasnio da je to značajno više od nedavnih procjena. Prema nacionalnom popisu stanovništva iz 2013. godine, službenim statistikama broj Židova u Mađarskoj iznosio je samo 10.965.


Izraelski rabinat koristio DNK analize kako bi dokazao židovsko porijeklo doseljenika


Prema demografu sa Hebrejskog sveučilišta u Jeruzalemu, profesoru Sergiu Della Pergola, 47.500 ljudi u Mađarskoj, ili 0,49% stanovništva, identificiraju se kao Židovi.

No sociolog Andras Kovacs sa Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti procijenio je „raspon od 73.000 do 138.000 ljudi s najmanje jednim židovskim roditeljem“ u Mađarskoj.

Ovaj rezultat daje vjerodostojnost i tradicionalnim demografskim metodama i novim procjenama temeljenim na genetskom testiranju“, rekao je Staetsky.

MyHeritage je jasno stavio do znanja da se ova studija temelji samo na broju Mađara koji imaju židovske pretke, kako je utvrđeno genetskim testiranjem, i bez obzira na odlučujuća načela židovskog vjerskog zakona koji se temelji na majčinskoj liniji.