Turski predsjednik u petak je donio službenu zakonsku odredbu kojom naređuje da se Aja Sofija počne koristiti kao džamija, što je posljednjih 85 godina bilo onemogućeno jer je Aja Sofija imala status zaštićenog muzeja.

Aja Sofija izgrađena je u šestom stoljeću kao kršćanska katedrala te je bila simbol bizantske moći i europske arhitekture. Nakon pada Bizanta i osvajanja Carigrada od strane Osmanlija, Aja Sofija uskoro je pretvorena u džamiju. 1935. godine pod vodstvom oca moderne Turske Kemala Ataturka, Aja Sofija je proglašena muzejem i zabranjeno je održavanje vjerskih obreda u njoj. Svake godine Aju Sofiju posjeti oko 3 milijuna turista.

Oglas:

         

 

Erdoganova odluka uslijedila je netom nakon što je turski sud objavio da je ukinuo status muzeja, koji je onemogućavao služenje vjerskih obreda od 1935. godine.

Erdogan je odredbom preselio upravljanje Ajom Sofijom na Vijeće za vjerske odnose, zapečativši time odluku o uklanjanju statusa muzeja i time omogućio da se Aja Sofija ponovno koristi kao džamija.