EU bi uskoro mogla odobriti prodaju kukaca i crva za prehranu u Europi

Europska unija uskoro bi mogla odobriti prodaju skakavaca, cvrčaka, skakavaca i crva kao hrane širom kontinenta.

Očekuje se da će Europska agencija za sigurnost hrane objaviti presudu u narednih nekoliko tjedana, pri čemu će kukci biti klasificirani kao „nova hrana“ koja bi omogućila masovnu proizvodnju prehrambenih proizvoda do jeseni.

Oni imaju dobre šanse da im se da zeleno svijetlo u narednih nekoliko tjedana“, rekao je za The Guardian generalni tajnik Međunarodne platforme insekata za hranu i prehranu životinja Christophe Derrien.

Smatramo da će ta odobrenja biti proboj za sektor, pa njihova odobrenja iščekujemo prilično nestrpljivo. Oni uzimajuu potrebno vrijeme, vrlo su zahtjevni u informacijama, što nije loše. Ali vjerujemo da ćemo, nakon što imamo prvu novu hranu, dobiti zeleno svjetlo EFSA-e što će imati efekt snježne kugle,“ dodao je Derrien.

Godine 1997. EU je donijela zakon kojim je tražila klasifikaciju „nove hrane“ za proizvode Europljani nisu tijekom povijesti konzumirali kao hranu.

Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija, Finska, Danska i Nizozemska odlučile su da se zakon ne primjenjuje na životinje i stoga su i dalje dopuštale prodaju kukaca kao hrane. Zemlje poput Francuske, Španjolske i Italije odlučile su zabraniti prodaju insekata kao prehrambenih proizvoda.

Uvođenje insekata u prehranu ponajviše zagovaraju klimatski histeričari koji smatraju da će se time smanjiti emisija stakleničkih plinova.

Zeleno svijetlo za prodaju već željno očekuju proizvođači proizvoda od kukaca u Španjolskoj, Švicarskoj te Francuskoj.