Europska unija nema ovlasti nametati i provoditi zakone koji kažnjavaju nekoga za silovanje životinje, rekla je Komisija.

Europska komisija rekla je da EU nema ovlasti kažnjavati ljude za silovanje životinja, rekavši da je kontrola takvog zakonodavstva isključivo u rukama država članica.

Izjava je dana kao odgovor na pitanje jednog člana Europskog parlamenta, koji je kritizirao nedavne zakone koje je donijela španjolska vlada, a za koje su rekli da su “dvosmisleni” je li seksualni odnos sa životinjom potpuno protuzakonit u zemlji, prije nego što je komisiju upitao je li EU imala uvid u taj zakon.

U odgovoru objavljenom u petak, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides odgovorila je da, iako EU ne odobrava seksualno zlostavljanje životinja, tijelo uglavnom nema kontrolu nad tim pitanjem, s mogućnošću donošenja zakona o pitanju silovanja životinja, što je ostavljeno u rukama pojedinih nacionalnih država EU.

“Bez obzira koliko su vrijedni dubokog žaljenja, takvi seksualni činovi kako su opisani ostaju isključivo u nadležnosti država članica, jer se ne može reći da utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i stoga ne podliježu nadležnosti Europske Unije”, rekla je.

Povjerenica je dalje ustvrdila da, iako se Ugovor o funkcioniranju Europske unije dotiče prava životinja, on ipak “ne pruža pravnu osnovu koja dopušta EU da se pozabavi svim pitanjima dobrobiti životinja”.