Europska investicijska banka (EIB) najavila je da će do 2021. prestati financirati projekte vezane uz eksploataciju fosilnih goriva.

Iako će neki projekti „niskih emisija“ stakleničkih plinova i dalje biti odobreni, većina ovakvih projekata više se neće financirati, prenosi EUobserver.

Začudo, datum implementacije ove odluke pomaknut je s 2020. na 2021., nakon pritiska kojeg su izvršile pojedine članice EU i Europska komisija.