Europska komisija najavila je 21. studenog dodjelu dodatnih 40 milijuna eura za „hitnu pomoć“ zbog navodnog pogoršanja humanitarne situacije u Afganistanu. Prema vrhu EU, najgore pogođene zajednice u sukobu vladinih snaga i oružanih oporbenih skupina su one koje su raseljene ili su izgubile pristup osnovnim službama.

Novac bi trebao služiti kao podrška za žrtve rata, prisilnog raseljavanja i prirodnih katastrofa, kao i za povratak afganistanskih „izbjeglica“. Njime bi se trebala omogućit hitna zdravstvena zaštita, skloništa, hrana, pristup čistoj vodi i sanitarijama te usluge zaštite, s naglaskom na žene i djecu. U okviru fondova također se odobrava obrazovanje za djecu koja su morala napustiti školu.

EU pojačava humanitarnu pomoć kako bi pomogla onima kojima je najpotrebnija, posebno djeci“, rekao je povjerenik EU za humanitarnu pomoć i krizno upravljanje Christos Stylianides.

Ovom „donacijom“ EU je ove godine za razne „bliskoistočne krize“ dala ukupno 77 milijuna eura: 61 milijuna eura u Afganistanu, 9 milijuna eura Pakistanu i 7 milijuna eura Iranu.

EU je od 1992. do danas samo Afganistanu poslala 872 milijuna eura. Kao što imamo priliku vidjeti, petljanje u tuđe zemlje na drugom kraju svijeta riješilo je sve probleme, baš kao što se to dogodilo s Afrikom.