Europski parlament usvojio je izborne reforme za buduće izbore, pri čemu bi građani zemalja članica EU dobili dva glasačka listića tijekom budućih izbora, jedan za izbor nacionalnih kandidata na razini zemlje odakle dolaze, dok bi drugi bio za kandidate koji se natječu da postanu transnacionalni predstavnici u parlamentu Unije za paneuropske stranke.

Iako su reforme izglasane u parlamentu s 323 glasa za i 262 glasa protiv, reformu sada moraju odobriti sve zemlje članice EU na razini Europskog vijeća.

Unatoč tome što EU birokrati slave ove predložene izmjene kao velik korak za budućnost Unije, dobar dio europskih političara upozorava da će taj manevar dovesti do degradacije važnosti nacionalnih političara na europskoj razini, jer se razvodnjuje udio nacionalno izabranih predstavnika u korist parlamentaraca izabranih na transnacionalnim listama koje su odabrale krovne multinacionalne stranke EU, a pored toga bi izbor nezavisnih kandidata u Europski parlament bio praktički nemoguć.

Osim toga, izmjene predviđaju da sve države članice moraju osigurati da 50 posto njihovih zastupnika u Europskom parlamentu budu žene.

Nacionalne političke stranke postupno se zamjenjuju transnacionalnim europskim političkim strankama, koje će kasnije, logično, imati i mogu imati samo jedan program: program daljnje integracije ove Europske unije.

Autor: Ivica Mandekić