Europski parlament je velikom većinom glasova usvojio rezoluciju kojom se poziva Europska Komisija da započne akciju za uskraćivanje sredstava državama članicama koje ne poštuju vladavinu prava. U dokumentu se kao posebni prekršitelji navode Mađarska i Poljska.

Rezoluciju je osudila poljska vladajuća stranka Pravo i pravda (PiS), koja je bezuspješno predložila amandman kojim se poziva da se mehanizam vladavine prava ne primjenjuje zbog rata u Ukrajini i pandemije. Također je pozvala EU da odmah oslobodi sredstva za oporavak od Covida koja su blokirana zbog zabrinutosti za vladavinu prava.

U danas usvojenoj rezoluciji, s 478 glasova za i 155 protiv, Europski parlament pozdravio je nedavnu odluku Europskog suda pravde (ECJ) da odbije pokušaj Poljske i Mađarske da spriječe da se fondovi EU uvjetuju poštivanjem vladavina prava.

Parlament je proglasio da je sada „krajnje vrijeme“ da Europska Komisija „reagira na stalna kršenja vladavine prava u nekim državama članicama EU, koja predstavljaju opasnost za financijske interese Europske Unije“.

Pozvao je Komisiju da inicira korištenje mehanizma uvjetovanja pisanim obavijestima dotičnim državama članicama. Mjere bi se trebale primijeniti i na opći proračun EU i na paket EU za oporavak od Covida, rekao je parlament.