Europski parlament usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje nedavno usvojeni mađarski zakon o pravima djeteta, koji se u EU tumači kao diskriminatoran prema LGBT populaciji.

Europski parlament sporni mađarski zakon opisuje kao „očigledno kršenje Povelje EU o osnovnim pravima, ugovorima i zakonodavstvu EU o unutarnjem tržištu“.

U rezoluciji se navodi da ovo nije izolirani incident, već „predstavlja još jedan namjerni i s predumišljajem izvršen akt postupnog ukidanja osnovnih prava u Mađarskoj“.

Ova kršenja ljudskih prava dio su šire političke agende za razbijanje demokracije i vladavine prava, uključujući slobodu medija, i trebalo bi ih smatrati sustavnim kršenjem vrijednosti Europske Unije.

Zastupnici Europskog parlamenta pozvali su Europsku Komisiju da pokrene ubrzani postupak za utvrđivanje povrede prava i da iskoristi sve alate Europskog suda pravde, kao što su privremene mjere i kazne za nepoštivanje zakona.