Europski parlament izglasao je financijsku podršku za aktivnosti u pogledu zaštite okoliša i ublažavanja „klimatskih promjena“, podupirući tranziciju prema „čistoj“ energiji s povećanom energetskom učinkovitošću i većim udjelom obnovljivih izvora energije.

Portal New Europe u tom pogledu navodi da ćeto biti jedan od alata koji će Europskoj uniji omogućiti da postigne svoje klimatske ciljeve u nastojanju da postane klimatski neutralna do 2050. godine.

Javnost zahtijeva i očekuje djelovanje na ekološke izazove s kojima se suočavamo, a program LIFE pomaže nam da poduzmemo toliko potrebnu akciju,izjavio je povjerenik EU za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella.

Povjerenik za klimatske akcije i energetiku Miguel Arias Cañete dodao je: „Budući da je Europa podložna klimatskim promjenama, ovaj program će igrati ključnu ulogu u osiguravanju potrebnih ulaganja u klimatske akcije i održivu energiju diljem Europe. S povećanim fokusom na čistu energiju, energetsku učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena, novi program LIFE pridonijet će poboljšanju svakodnevnog života Europljana.

Program LIFE je jedan od programa financiranja EU za koji je Europska komisija predložila najveće proporcionalno povećanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Štoviše, Europska komisija je predložila da najmanje 25% rashoda EU u svim programima EU bude utrošeno na ciljeve vezane za „klimatske promjene“.