Europski Sud za ljudska prava tvrdi kako je zabrana propagiranja homoseksualnosti djeci u Rusiji „diskriminirajuća“

© Reuters
© Reuters

Rusija je svojedobno donijela zakon prema kojem je pro-homoseksualna propaganda usmjerena prema djeci zabranjena. Sud za ljudska prava je tu zabranu nazvao „diskriminirajućom“ te „kršenjem pravila Europskog sporazuma,“ prenosi Reuters.

Sud je također naveo kako ruski zakon navodno „ugrožava pravo ljudi na slobodu izražavanja“ te kako „diskriminira“ homoseksualce.

Ruske vlasti navele su kako će se žaliti na odluku suda.

Prema ruskom zakonu, svaki događaj ili čin koji vlasti budu smatrale pokušajem promicanja homoseksualnosti prema maloljetnicima, smatrat će se prekršajem. Zakon se dosada primjenjivao kako bi se zabranile povorke homoseksualaca te kako bi se u pritvor stavili oni koji su ovakvu ideju željeli propagirati djeci.

Prema izjavi suda, „iako su zakoni u pitanju usmjereni prvenstveno na zaštitu maloljetnika, ograničenja tih zakona nisu jasno definirana, a njihova primjena je bila upitna.

Doista, prihvaćanjem ovih zakona, vlasti su ponovno uvele stigmatiziranje i predrasude te potaknuli homofobiju, koja je nekompatibilna s vrijednostima demokratskog društva.

Ova odluka dodatno će narušiti već ionako slabe odnose Rusije i EU, posebno spomenutog suda koji je prošle godine tvrdio kako je Moskva prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima u „čak“ šest od 228 slučajeva.

Mi ne procesuiramo ljude prema ovoj ili onoj orijentaciji,“ odgovorio je na optužbe ruski ministar vanjskih poslova, Sergei Lavrov.

Ruski političari zajedno s Ruskom pravoslavnom crkvom tvrde kako je zakon tu kao pokušaj zaustavljanja onoga što smatraju neprimjerenim „liberalnim europskim vrijednostima“, posebno u zemlji čiji vođe uporno naglašavaju potrebu pridržavanja „tradicionalnih vrijednosti.

Ta odluka pokazuje da je naša zemlja odabrala pravi put ka očuvanju svoje kulture i ljudskog identiteta,“ izjavio je na svojoj web stranici Vitaly Milonov, zastupnik vladajuće stranke Ujedinjena Rusija.

Siguran sam da ćemo u budućnosti podržati instituciju tradicionalno snažne obitelji te zaštiti djecu od napada svih vrsta manjina.

Homoseksualnost je u Rusiji predstavljalo kriminalno djelo do 1993. te je smatrano mentalnom bolesti sve do 1999.

Slučaj je izvorno dospio na europski sud nakon što su trojica ruskih homoseksualca kažnjena zbog nošenja transparenata kojima su željeli potaknuti prihvaćanje homoseksualnosti, u periodu između 2009. i 2012. Sud je tada ruskim vlastima naredio da trojici moraju biti isplaćene tisuće eura odštete.

Autor: Tribun