Feminizirane ribe – kemikalije u otpadnim vodama uzrokuju promjenu spola

Vodeći svjetski eko-toksikolozi zabrinuti su zbog količine sintetičkih kemikalija koje ulaze u vodene tokove i oceane, u toj mjeri da dolazi do feminizacije riblje populacije na mnogim područjima. Prema njihovim riječima, među nekim vrstama riba čak dolazi do promjene spola životinja.

Ako analiziramo kemikalije koje se mogu naći u jetrima i spolnim žljezdama riba, možemo steći uvid u to što sve ispuštamo u kanalizaciju“, kaže profesor Charles Tyler sa sveučilišta u Exeteru.

Pokušavamo odrediti utjecaj ne samo na spol, već i na mnoštvo fizioloških procesa kod riba.

Tyler tvrdi da je istraživanjem provedenim 2008. godine, koje se bavilo utjecajem kemikalija na život i spol riba u engleskim rijekama, utvrđeno da petina muških primjeraka riba posjeduje feminizirane osobine, među ostalim; smanjen broj i kvalitetu sperme, umanjenu agresivnost i umanjeno natjecateljsko ponašanje, što direktno utječe na njihovu sposobnost razmnožavanja. Neke od muških riba čak su počele proizvoditi jajašca.

Sve ovisi o stupnju feminiziranosti. Ako su umjereno do jako feminizirane, radi se o jedinkama koje imaju problema u prijenosu svojih gena na buduće generacije.

Istraživanje je identificiralo više od 200 kemikalija u riječnim vodama, koje imaju karakteristike slične estrogenu i antidepresivima.

Endokrini disruptori, kemikalije koje se mogu naći u pesticidima, deterdžentima, određenoj hrani, kontracepcijskim pilulama i kozmetici, su vrste kemikalija odgovorne za promjenu seksualnosti i ponašanja kod riba.

Također moramo imati na umu, da dio te ribe kasnije jedemo upravo mi, ljudski potrošači, koji opet indirektnim putem unosimo te iste kemikalije u svoj organizam.