Ferdinand Leeke bio je njemački slikar rođen 1859., a poznat je po svojim ilustracijama motiva iz opera Richarda Wagnera te drugih scenografija germanske mitologije.

Leeke je svoj zanat stekao na Akademiji likovnih umjetnosti u Münchenu, pod vodstvom Johanna Caspara Hertericha i Sandora Liezena-Mayera, žanrovskog i povijesnog slikara. Svoju ulogu u obrazovanju Leekea odigrao je i Alexander von Wagner, koji je također bio žanrovski ali i pejzažni slikar.

Leeke je isprva uglavnom slikao portrete te tradicijski njemačke motive.

Ipak, oko 1889., Siegfried Wagner, sin poznatog njemačkog kompozitora Richarda Wagnera, uposlio je Leekea da izradu seriju slika zasnovanih na deset različitih opera koje je skladao njegov otac. Ove slike naknadno su preinačene u plakate.

Ferdinand Leek eumro je 1923. u Nurembergu.