Finci pretvaraju stare automobilske gume u naftu

Finska je krenula s programom recikliranja starih automobilskih guma i korištenjem istih kao izvor fosilnih goriva. Nakon što je značajno poboljšala već postojeću metodu, finska tvrtka Ecomation spremna je za otvaranje tvornice u gradu Nokian, gdje će se godišnje reciklirati oko 8.000 tona starih guma.

Koristeći metodu pirolize, koja uključuje zagrijavanje materijala na visokim temperaturama bez prisustva kisika, stare korištene automobilske i kamionske gume pretvarat će se u naftu koja se kasnije može koristiti kao lož ulje. Daljnjom obradom moguće je rafiniranje i pretvaranje u dizel i benzin.

Visoka temperatura rastvara gumu na individualne komponente, poput nafte, ugljika, plinova i čelika, te se razdvajanjem komponenti omogućuje njihovo kasnije korištenje. Raniji pokušaji ove metode već su vršeni u Finskoj, no nisu bili uspješni na industrijskom nivou.

Naša tvornica u Finskoj prva je koja će koristiti pirolizu za ekstrakciju nafte iz guma na industrijskoj razini, a naša tvornica je ujedno i najmodernija i najsigurnija tog tipa u cijelom svijetu“, izjavio je direktor Ecomationa, Tommi Pajala. Pajala je dodao da je razvoj ove sofisticirane tehnologije trajao punih osam godina.

Grad Nokia, gdje će se nalaziti tvornica, između ostalog je poznat kao sjedište tvrtke Nokian koja je jedan od vodećih svjetskih proizvođača guma za automobile, kamione, autobuse i građevinske strojeve, te posjeduje jedini stalno funkcionalni testni poligon za zimske gume.