Guverner savezne države Florida Ron DeSantis, potpisao je u srijedu novi zakon protiv antisemitizma namijenjen školama u toj državi. No, zakon je potpisao u Jeruzalemu u Izraelu, a ne u SAD-u.

Florida sada ima oštrije zube za borbu protiv antisemitizma u javnim školama i na sveučilištima,“ navodi ABC News.

Novi zakon između ostalog zabranjuje „dehumanizaciju ili stereotipne tvrdnje o židovskoj zajednici.

To daje široku definiciju antisemitizma,“ rekao je David Abrams, bivši vođa sinagoge u gradu Tallahassee.

Abrams je svojedobno primio niz pisama i telefonskih prijetnji i to baš u vrijeme kada je iz Izraela ordinirao Židov imenom Michael Kadar, koji židovskim zajednicama u SAD-u odaslao oko 2000 prijetnji bombaškim napadima. Dakako, ABC News se nije usudio spomenuti ovu činjenicu.

Židov koji je poslao 2000 bombaških prijetnji židovskim organizacijama, aviokompanijama i školama, proglašen krivim

DeSantis je izrazio zadovoljstvo novim zakonom rekavši: „Svaki Demokrat i Republikanac jednoglasno je glasao za ovaj zakon, stoga znamo da je važan.

Osim što je zakon potpisan u zemlji koja pravno i zemljopisno nema veze s SAD-om, logično je zapitati se zašto se zakonom zabranjuje iznošenje kritika na račun samo jednog jedinog naroda. Možete li to pojmiti?