Homoseksualnost nije određena rođenjem

Multidisciplinarno istraživanje sukobilo se s uvjerenjem da su ljudska seksualnost i rodno opredjeljenje uvjetovani biologijom i nepromjenjivi, tvrdeći da za takvu pretpostavku nema znanstvenih dokaza.

Uvjerenje da je seksualna orjentacija biološki predodređena, je važan dio LGBT argumentacije. „Ako osoba nema izbora glede toga da li je homoseksualna ili ne, društvo ne može zahtjevati da ona bude heteroseksualna“, je glavni argument LGBT ideologije.

Bez obzira na njegovu političku vrijednost, taj argument nije potkrijepljen znanstvenim dokazima, zaključak je istraživanja objavljenog u časopisu New Atlantis. Istraživanje ne tvrdi eksplicitno da je homoseksualnost izbor, već samo ustanovljuje da nema dokaza da je biološki uvjetovano od rođenja.

Istraživanje su proveli dr. Lawrence S. Mayer, epidemiolog, biolog i psihijatar, koji radi na odjelu za psihijatriju medicinskog fakulteta John Hopkins, te dr. Paul R. McHugh, poznati psihijatar, istraživač i predavač na fakultetu John Hopkins. Istraživanje je podijeljeno u tri dijela, koji se bave seksualnom orijentacijom, poveznicom između seksualnosti i mentalnog zdravlja te rodnim identitetom.

Termin „seksualna orijentacija“ je sam po sebi neodređen, te se koristi za opisivanje privlačnosti, ponašanja ili identiteta, ovisno o autoru. Ponekad se koristi za opisivanje pripadnosti određenoj zajednici ili kad osobe imaju određene seksualne fantazije.

Stoga je važno da budemo na čisto koje od tih područja istražujemo, te da imamo na umu specifične definicije istraživača kad interpretiramo njihove rezultate“.

Postoje biološki faktori vezani za seksualno ponašanje, ali nema „bioloških objašnjenja za ljudsku seksualnu orijentaciju.“ Razlike u strukturi mozga homoseksualaca i heteroseksualaca koje su istraživači otkrili ne moraju biti urođene i mogu biti rezultat okolnog utjecaja ili psiholoških faktora.

Najviše što znanost može trenutno pružiti u smislu objašnjenja seksualne orijentacije jest da se određeni biološki faktori pojavljuju, u nepoznatoj mjeri, koji mogu predodrediti pojedinca za homoseksualnu orijentaciju.

LGBT osobe su statistički u većoj opasnosti da im se razviju psihološki zdravstveni problemi u odnosu na opću populaciju. Kao dramatični primjer, autori navode; „Stopa pokušaja suicida tijekom života kod transrodnih osoba iznosi 41 posto, u usporedbi s manje od 5 posto kod opće populacije.“

Uobičajeno objašnjenje za tu statistiku je stres zbog diskriminacije i stigmatiziranja, no autori kažu da ti faktori ne mogu sami objasniti drastičnu razliku i da je potrebno opsežno znanstveno istraživanje te tematike.

Autori dodaju da ideja predodređenog rodnog identiteta, determiniranog biološkim faktorima nije potkrijepljena dokazima.

Pregledavajući znanstvenu literaturu, uočavamo da gotovo ništa nije dobro razjašnjeno kada tražimo biološko objašnjenje što uzrokuje da osoba tvrdi kako njen spol ne odgovara spolu s kojim se rodila.

Upozoravaju na opasnosti drastičnih medicinskih tretmana poput kirurške promjene spola i hormonalnih terapija za osobe koje se identificiraju kao transrodne. To je posebno točno kod djece, čija seksualnost se tek razvija i za koju takvi tretmani mogu imati više štete nego koristi.

Gotovo da nema znanstvenih dokaza za terapeutsku vrijednost tretmana koji odgađaju pubertet ili modificiraju sekundarne seksualne karakteristike adolescenata, iako neka djeca mogu osjećati poboljšano psihološko stanje ako ih se podupire i potiče u njihovoj transrodnoj identifikaciji. Nema dokaza koji potvrđuju da bi sva djeca koja iskazuju rodno netipično ponašanje trebala biti poticana da postanu transrodne osobe.

Seksualna orijentacija i rodna identifikacija ne mogu se objasniti jednostavnim teorijama. Postoji velika provalija između fanatičnosti kojom se promoviraju stavovi LGBT zajednice i onoga što otkriva znanost. Moramo biti svijesni da još puno toga ne znamo po tom pitanju.“

Izvor: RT