Prema statističkim podacima Eurostata Hrvatska je najsigurnija zemlja u Europi, a društvo joj prave Litva, Poljska, Mađarska.

Statistika se temelji na broju prijavljenih slučajeva nasilnih zločina, a Eurostat ju vodi za 27 članica Europske Unije, te za Švicarsku, Norvešku i Island.

U 2019. godini, u Evropskoj Uniji je u prosjeku 11 posto stanovnika prijavilo neki nasilni prijestup ili zločin, od narušavanja javnog reda i mira do ubojstva.

Najnesigurnija zemlja prema statistici je Bugarska sa 20,2 posto, nakon čega slijede Grčka sa 16,9, te Nizozemska sa 16,3, Francuska s 14,7 posto i Njemačka, gdje je 13 posto osoba prijavilo nasilje.

Hrvatska je nasigurnija zemlja sa samo 2,7 posto, a slijede Litva s 3,2, Poljska s 4,4, te Mađarska s 5,3 posto.

Iako nisu članice Europske Unije, među izrazito sigurnim zemljama nalaze se i Island s 2,8 posto i Norveška s 4 posto populacije koja je prijavljivala nasilna djela.