Usprkos činjenici da švedske općine kontinuirano zapadaju u financijske probleme, pored onih društvenih, švedske vlasti odlučile su da općine moraju primiti još više imigranata.

Tako će slijedeće godine općine službeno morati primiti najmanje 7.100 imigranata, stoji u odluci švedskih vlasti.

Ova brojka je nešto manja u odnosu na 2019., a pritom će najveći dio imigranata, preko 2.000, biti smješten u Stockholmu, prema prijedlogu Ureda za imigraciju.

Dobar početak za one koji dobiju boravišnu dozvolu u Švedskoj predstavlja temelj za brže integriranje u društvo i rad. Zato je važno da su sve općine uključene i da preuzmu odgovornost za prihvaćanje,“ rekla je Åsa Lindhagen, ministrica spolne jednakosti odgovorna za rad protiv takozvane segregacije i diskriminacije.


Oko 90% imigranata koji su 2015. dobili boravišne dozvole u Švedskoj je nezaposleno