Iračka vojska oslobodila posljednji grad koji je bio u ISIL-ovim rukama

Iračke snage oslobodile su posljednji grad koji se nalazio u rukama ISIL-a, čime je završila borba s ISIL-om u urbanim dijelovima Iraka. Iračka vojska potpomognuta šijtskim milicijama ušla je u grad Rawu i stavila ga pod kontrolu nakon pet sati intenzivnih borbi.

Smještena u provinciji Anbar, Rawa je bio posljednji irački grad koji se nalazio u rukama boraca ISIL-a. Njegovo oslobađanje znači da su snage ISIL-a svedene na izolirane džepove otpora u udaljenim pustinjskim predjelima zapadnog Iraka i u područjima uz sirijsku granicu.

Haide Al-Abadi, zapovjednik iračkih snaga, čestitao je svojim jedinicama na zauzimanju Rawe, te najavio daljnju ofenzivu u Anbaru s ciljem čišćenja pograničnih područja. „Oslobađanje Rawe u samo nekoliko sati reflektira snagu i moć naših oružanih snaga i uspješno planiranje bitaka.

IZVORDaily Caller