Sredinom kolovoza 1953. godine američka obavještajna agencija CIA u suradnji s britanskim MI6 sprovela je operaciju Ajax, svrgavanje legalne iranske vlasti i postavljanje nove marionetske vlasti pod upravom šaha Mohammada Reze.

Operaciju Ajax isplanirala je, organizirala i sprovela CIA u suradnji s MI6, kao odgovor na odluku iranskog premijera Mohammada Mossadegha da nacionalizira iransku naftnu industriju i zadrži profit od eksploatacije nafte u iranskim rukama.

Do tada je većinu prihoda eksploatacije iranske nafte ubirala tvrtka Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), koja se nalazila u vlasništvu britanske države, a osnovana je još 1908. godine, te je bila preteča današnjeg naftnog diva British Petrol.

Tijekom godina britanske kontrole nad iranskom naftom, Teheran je dobivao minoran postotak zarade, dok je najveći dio profita odlazio u London u karakterističnom kolonijalnom stilu. Sve to je naravno izazivalo reakciju nacionalno osviještenih Iranaca. Na tom valu nacionalnog osvješćenja na izborima je 1951. godine pobijedio Mohammad Mossadegh, te je imenovan premijerom uz većinsku podršku parlamenta.

Na čelu države se kao ustavni monarh tada nalazio mladi šah Mohammad Reza, koji je imao vlastite osobne ambicije, te koji je uživao podršku Velike Britanije.

Po dolasku na vlast, Mossadegh je sproveo svoj plan nacionalizacije i preuzimanja kontrole nad iranskim naftnim rezervama, te je pritom konfiscirao dio imovine AIOC-a, te stavio pod državnu kontrolu.

Mossadegh je to opravdao sljedećim riječima: „Naši dugogodišnji pregovori sa stranim zemljama o pravednoj distribuciji naftnih prihoda nisu urodili plodom… S prihodima od eksploatacije nafte, možemo financirati čitav proračun i boriti se protiv siromaštva, bolesti i neobrazovanosti u našem narodu.

Druga bitna postavka jest da eliminacijom moći britanske naftne kompanije, istovremeno ćemo eliminirati znatnu korupciju koja je prožela strukture u našoj zemlji. Ovim potezom Iran će ostvariti vlastitu ekonomsku i političku neovisnost.

Britanci su na taj potez odgovorili onemogućavanjem prodaje iranske nafte na svjetskom tržištu. No to očito nije bilo dovoljno, bile su potrebne drastičnije mjere. Kako je Velika Britanija polagano gubila svoju kolonijalnu moć i utjecaj svjetske velesile, zatražila je pomoć Washingtona.

U svrhu rušenja aktualne iranske vlasti, a posebno premijera Mossadigha, CIA i MI6 skovali su plan operacije Ayax.

Ključ uspjeha operacije bilo je podmićivanje visokih vojnih i policijskih dužnosnika, kao i novinara, klerika i članova parlamenta, čiji zadatak je bio poticanje protuvladinog raspoloženja.

Sam državni udar započeo je 15. kolovoza 1953. godine, no inicijalno bez uspjeha  jer su iranske snage sigurnosti izvršile desetke uhićenja glavnih aktera, te primorali šaha, koji je također bio dio urote, da napusti zemlju.

Međutim, iskoristivši momentum masovnih demonstracija organiziranih novcem koji je osigurala CIA, 19. kolovoza svrgnuta je vlast, te je uhićen Mossadegh zajedno s tisućama svojih pristaša.

Ubrzo se u zemlju vratio i šah Mohammad Reza, koji je daljnjih 26 godina vodio zemlju kao marioneta Washingtona, sve dok ga s vlasti nije svrgnula Iranska revolucija 1979. godine.

Autor: Ivica Mandekić