Irska će uvesti potpuno besplatnu mogućnost ubijanja fetusa, kako žene ne bi morale putovati van zemlje i vršiti pobačaje u privatnim klinikama.

Ministar zdravstva Simon Harris potvrdio je da ubijanje fetusa neće koštati ništa i to samo 24 sata nakon što je predsjednik Michael D. Higgins potpisao novi zakon nakon referenduma u kojem su Irci tijesnom većinom odlučili ukidanje 8. amandmana u Ustavu, prenosi Irish Examiner.

Govorio sam od početka da ne želim da cijena bude prepreka, jer cijena je prepreka koju dobijete u situaciji gdje se dogode jedna od dvije stvari, dobijete kliniku za pobačaj koju morate razvijati ili vidite da ljudi nastavljaju putovati van.

Želim da ove [usluge pobačaja] budu pružane kao dio našeg sustava medicinske skrbi, našeg javnog sustava medicinske skrbi i dijelom našeg primarnog sustava medicinske skrbi,“ rekao je Harris.

Svakako, mogućnost potpuno besplatnog ubijanja fetusa je veliki napredak za čovječanstvo i samu medicinu. Naime, komadi pobačenih fetusa imati će fantastičnu ulogu u razvoju kozmetike i drugih konzumenata, ali i za razvoj novih lijekova.

Primjerice, tkiva ubijenih fetusa moći će se još više koristiti kako bi se stvorila cjepiva koja će istim ovim ženama koje su ih ubile omogućiti prevenciju seksualno prenosivih bolesti koje će pokupiti upražnjavanjem njihovih demokratskih ljudskih prava.

Čovječanstvo je ovakvim djelima kročilo ka ultimativnoj slobodi, gdje su žene konačno oslobođene od patrijarhata slobodne činiti sve što ih je volja po pitanju spolnih odnosa, te posljedično besplatno ubijati „slučajno“ nastale i nepoželjne fetuse zbog toga što recimo razmnožavanje potpomaže „klimatske promjene“, iako istovremeno u Europi imamo zastarjelo stanovništvo i dovlačimo milijune kako bi ih zamijenili.