Istospolni trojac zakonski postao očevima djevojčice – sva trojica

Ian Jenkins, Alan Mayfield i Jeremy Allen Hodges, homoseksualni je trojac kojem je prvom uspjelo da sva trojica zakonski postanu očevi jednom djetetu.

Alan i Ian u vezi su već 17 godina, a Jeremy im se pridružio prije osam godina. Nitko od njih zapravo nije biološki otac, već su koristili donirane embrije i surogat majke koje su potom rodile dvoje djece nad kojima imaju skrbništvo.

Dječak Parker je stariji i već je predškolske dobi, a djevojčica Piper rođena je 2017. godine i ona je prvo dijete koje sada službeno ima tri oca na rodnom listu. Naime, spomenuti trojac zatražio je da se sva trojica zakonski proglase očevima djevojčice Piper, što im je sud naposljetku i dopustio.

Prema njihovim riječima, najveći problem bile su pravne zapreke koje nisu omogućavale da sva trojica budu zakonski očevi, pogotovo zbog činjenice da se radi o korištenju surogata. Naime, u tom slučajevu obiteljski sud mora dodijeliti nekome roditeljstvo, s obzirom da se biološki roditelji djeteta ne znaju. Činjenica da su njih trojica još je više zakomplicirala situaciju, naime, tko će od njih biti službeni tata?

Tako je ovaj trojac odlučio pokrenuti sudski postupak i zatražiti da se sva trojica upišu kao očevi djevojčice Piper. Sud im je to naposljetku i odobrio, a Ian je nedavno napisao knjigu o cijelom iskustvu i kako je to kad mala beba ima tri tate, a nema mame.