Prema navodima nove studije, organska hrana možda je dobra za zdravlje ljudi, ali je navodno štetna za okoliš.

Međunarodni tim istraživača sa Sveučilišta Chalmers razmotrio je utjecaj organskog i konvencionalnog uzgoja hrane na klimu i takozvane „klimatske promjene“, prenosi IFL Science.

Istraživači su otkrili kako je zbog manjeg uroda organskih usjeva, što je posljedica nekorištenja kemijskih gnojiva, potrebno veće zemljište. Zbog te činjenice, organski uzgoj hrane navodno zahtijeva i veče krčenje šuma, što povećava emisije ugljičnog dioksida.

Korištenje veće površine zemljišta u organskom uzgoju indirektno vodi do većih emisija ugljičnog dioksida, zahvaljujući krčenju šuma,“ tvrdi Stefan Wirsenius, jedan od autora.

Svjetska proizvodnja hrane vođena je međunarodnom trgovinom, stoga kako uzgajamo u Švedskoj utječe na krčenje šuma u tropima. Ako koristimo više zemlje za istu količinu hrane, indirektno doprinosimo većem krčenju šuma drugdje u svijetu,“ dodaje on.

Kao primjer, studija navodi da uzgoj organskog graška u Švedskoj ima 50 posto veći utjecaj na klimu od graška uzgojenog konvencionalnim metodama. Ozima pšenica ima navodno i veći utjecaj, 70 posto.

Tim tvrdi kako se isto odnosi i na organsku mesnu industriju, zbog činjenice da se životinje hrane organskom hranom.

Ipak, ovaj tim navodi kako se ne treba napustiti organski uzgoj zbog ovih tvrdnji.

Jedenje organskih grahorica ili organske piletine mnogo je bolje za klimu od jedenja konvencionalno proizvedene govedine,“ kaže Wirsenius.

Iako bi jednostavnije i korisnije bilo istražiti koliko se dnevno hrane naprosto baca, te time potaknuti manju i ekonomičniju potrošnju hrane, naglasak se ponovno stavlja na bizarna „otkrića“ koja u najmanju ruku djeluju sumnjivo.