Istraživanje koje je provelo švedsko sveučilište Linköping ukazalo je na činjenicu da su muškarci zapravo ti koji su metom diskriminacije prilikom zapošljavanja, u većoj mjeri nego žene, kako inače glasi službeni društveni narativ.

Istraživanje je ukazalo na značajnu razinu diskriminacije prema zapošljavanju muškaraca u područjima kao što su zanimanja medicinske sestre, odnosno brata, kao i drugih pomoćnih medicinskih zanimanja, zatim u predškolskom odgoju i obrazovanju djece, kao i u poslovima spremačica. S druge strane, istraživanje navodi da diskriminacija u pogledu zapošljavanja žena u inače „muškim“ zanimanjima, kao što su automehaničar, vozač teretnog vozila, IT programer ili skladišni radnik, nije zabilježena.

Uočili smo značajne prepreke u zapošljavanju muškaraca u određenim segmentima tržišta rada. S jedne strane, nismo zabilježili diskriminaciju prema ženama koje žele ući u takozvana muška zanimanja, dok smo s druge strane zabilježili značajnu diskriminaciju prema muškarcima koji se žele zaposliti u zanimanjima u kojima inače dominiraju žene“, objašnjava Mark Granberg, doktorant ekonomije sa sveučilišta Linköping.

U sklopu istraživanja predano je oko 3.200 fiktivnih prijava za zaposlenje poslodavcima diljem Švedske. Za svaku od prijava potom se bilježilo je li na prijavu dobiven odgovor, i kakav je on bio.

Pozitivan odgovor na prijavu generalno je bio zastupljeniji kod ženskih prijava nego kod muških, dok je razlika bila oko 5 posto u korist žena.

Uzevši sve faktore u obzir, istraživači su zaključili da žene imaju oko 52 posto veću šansu da se zaposle u inače „muškoj branši“, nego što muškarci imaju šanse zaposliti se u zanimanjima gdje prevladavaju žene.