Istraživanje: Socijalna pomoć presudan faktor u privlačenju imigranata

U Danskoj je provedeno istraživanje koje je potvrdilo snažnu korelaciju između iznosa socijalne pomoći i priljeva imigranata u tu zemlju.

Istraživači Ole Agersnap, Amalie Jenson i Henrik Kleven vidjeli su Dansku kao idealan primjer za istraživanje povezanosti imigracije i izdažnosti socijalne pomoći iz razloga što je u Danskoj u nekoliko navrata u posljednja dva desetljeća mijenjala zakonska regulativa koja se odnosi na socijalnu pomoć imigrantima.

Prva promjena dogodila se 2002. godine kad je tadašnja vlast upola smanjila socijalnu pomoć i ostale beneficije imigrantima koji dolaze iz zemalja izvan Europske Unije. Deset godina kasnije ta odredba je ukinuta od strane ljevičarske vlade, a 2015. godine je ponovno vraćena na snagu ponovnim dolaskom na vlast stranaka desnog centra.

Na temelju prikupljenih podataka zaključak je bio sljedeći: „Smanjenje socijalnih primanja smanjilo je priljev imigranata za 5.000 osoba godišnje, ili za 3,7 posto, dok je ponovno povećanje istih vratilo priljev na nekadašnju razinu.

Iako postoje i drugi faktori koji utječu na povećanje ili smanjenje imigracije, izdašnost socijalnog sustava se pokazala kao iznimno važan faktor u odabiru migracijske destinacije.