Japanski mediji objavili su kako tamošnje vlasti planiraju ispustiti kontaminiranu vodu iz nuklearne elektrane Fukushima u Tihi ocean.

Nakon što je NE Fukushima oštećena u potresu 2011., uslijed čega je došlo do topljenja jezgri reaktora, japanske vlasti odlučile su ispustiti u ocean vodu koja je nakon korištenja za hlađenje otopljenog nuklearnog goriva smještena u posebne spremnike.

Prije nego li je voda bila korištena, tvrtka Tokyo Electric Powe Co. (TEPCO), tretirala je kontaminiranu vodu korištenjem opreme za takozvano napredno procesuiranje tekućina (ALPS).

U spremnicima u blizini NE Fukushima tako je pohranjeno 1.2 milijuna tona procesuirane vode, a procjenjuje se da će kapacitet spremnika biti dostignut u ljeto 2022., unatoč planovima za izgradnju novih spremnika.

Za izgradnju nove nužne opreme potrebno je oko dvije godine.

Japanska vlada trebala bi održati sastanak prije kraja listopada kako bi donijela formalnu odluku o izbacivanju kontaminirane vode u ocean.

Odluka japanskih vlasti nije još jasno definirana te se tvrdi da će se provesti još diskusija sa stručnjacima kako bi se riješio problem. U veljači su kao dvije realne mogućnosti za rješavanje ovog otpada bile „izbaciti vodu u ocean ili ju ispustiti u atmosferu“.

Spomenuta tehnika ALPS planira se iskoristiti za drugo procesuiranje nižih razina radioaktivnih materijala izuzev tritija, srednje radioaktivnog izotopa vodika. Time bi se, tvrde vlasti, kontaminirana voda izmiješala s morskom vodom koja bi umanjila razinu tritija ispod granice legalnih razina.

Vlasti navode da će motriti učinke na okoliš u okolici Fukushime nakon ispuštanja vode u ocean.

Odluci su se već oštro usprotivili lokalni ribari u Fukushimi, uz navode da će kupci automatski izgubiti povjerenje u kvalitetu lokalne ribe.