Južnoafrička banka koja se ponosno hvalila da je prva koja je u potpunom vlasništvu i pod upravom crnaca, propala je nakon što su upravo oni ukrali svu gotovinu te podmitili vlasti kako bi zataškale krađu.

Vlasnici VBS Mutual banke ukrali su gotovo dvije milijarde randa (oko 130 milijuna dolara) u jednoj od najvećih financijskih prijevara Južne Afrike, pokazao je izvještaj Južnoafričke banke za rezerve (SARB).

Banka je osnovana 1992., a na tržište dionica Južne Afrike ušla je 2017. godine. Međutim, početkom 2018. upala je u „probleme s likvidnosti“ te je stavljena pod posebno vodstvo u ožujku ove godine.

Istraga SARB-a otkrila je kako je 1.89 milijardi randa prebačeno iz banke na 53 različita računa pojedinaca između 15. ožujka 2015. i 17. lipnja 2018. Oko 16.15 milijuna randa otišlo je Brianu Shivambu, mlađem bratu Floyda Shivambua, koji ima funkciju višeg političkog dužnosnika komunističke anti-bjelačke stranke Economic Freedom Fighters (EFF).

Ostatak gotovine otišao je na račune brojnih lokalnih političkih lidera u najmanje 15 regija, a kao isplate za zamjenske bankovne račune u odnosu na opljačkanu banku.

Među kriminalcima su i bivši izvršni direktori i drugo visoko osoblje banke, dioničari, političari i njihova rodbina, kao i auditori koji su potpisivali bankovna falsificirana izvješća.

Dio mita davan je direktorima VBS banke, za njihovu šutnju i ignoriranje krađe novca.

Pored svega, pojedinci u VBS-u manipulirali su bankarskim sustavima kako bi stvorili fiktivne depozite u korist većinskog vlasnika Vele Investments te brojnih suradnika i povezanih klijenata.

Prijevaru je počinio i Sipho Malaba, auditor partnerske auditorske tvrtke KPMG, koji je potpisao bankovna financijska izvješća 2017. te izvješća upućena SARB-u.

Zbog svega se tijekom pljačke činilo kako banka uredno posluje, dok je u stvarnosti premašila svoje obveze za 180 milijuna randa, pa je tako postala nesolventna u ožujku 2017.

SARB-ov izvještaj preporučio je likvidaciju VBS-a, jer nema nikakvih izgleda za oporavak. Prema istom izvješću, u dotičnoj banci ne postoji niti jedna osoba koja na ovaj ili onaj način nije bila upletena u sveopći kaos korupcije, pljačke i krađe sredstava koja su stavljena kao depoziti u banci.