Nedavna vijest da se magnetni sjeverni pol pomiče iz smjera kanadskog Arktika prema ruskom Sibiru brzinom od 55 kilometara na godinu, što je ubrzanje u odnosu na 15 kilometara na godinu koliko se kretao 2000. godine, izazvala je blagu pomutnju u znanstvenim krugovima. No što bi zapravo daljnje pomicanje sjevernog magnetnog pola prema Sibiru moglo značiti za našu civilizaciju?

Navigacijski sustav

Više od svega, pomicanje magnetnog pola utječe na navigacijske sustave koji koriste magnetni kompas. Iako moderni uređaji poput mobitela, vozila, brodova i zrakoplova koriste satelitski navođene navigacijske sustave, kao što su GPS i GLONASS, njihovi prijemnici ne daju smjer već samo fiksnu lokaciju. Stoga se za točnu procjenu smjera tih uređaja koriste magnetni kompasi ili magnetometri, koji izračunavaju otklon odnosno razliku između pravog sjevera i smjera kompasa.

[do_widget id=text-53]

Ako se matematički predviđena lokacija magnetnog sjevernog pola ne nalazi tamo gdje je ona predviđena, navigacijska oprema neće ispavno funkcionirati. Stoga se s vremena na vrijeme radi revizija Svjetskog magnetnog modela, matematičke osnove za navigaciju koja omogućava da se magnetni pol točno definira. Ove promjene posebno dolaze do izražaja u područjima iznad 55. paralele, koja obuhvaća sjevernu Kanadu, Skandinaviju i veći dio Rusije.

Migracije ptica i riba

Mnoge životinje, a posebno ptice i ribe, koriste Zemljina magnetna polja za navigaciju prilikom svojih cjeloživotnih migracija. Eventualna promjena polaritete dovela bi vjerojatno do velikih pomora ptica i jata riba koja bi bila dezorjentirana zbog svoje osjetljivosti prema promjenama u  magnetnim poljima Zemlje. Unatoč tome, znanstvenici vjeruju da bi se i u tom scenariju životinje relativno brzo prilagodine novonastalim okolnostima.

Magnetno polje štiti Zemlju

Moguća ozbiljnija posljedica za život na Zemlji uslijed pomicanja magnetnih polja ili u krajnjem slučaju promjene polariteta, bilo bi oštećenje magnetnog štita planeta Zemlje, koji nas štiti od opasnog sunčevog i kozmičkog zračenja. Takav scenarij mogao bi dovesti do povećanja zloćudnih bolesti poput raka, te oštećenje električnog sustava.

U svakom slučaju, velikih razloga za brigu nema, jer ako bi do takvih scenarija i došlo, oni se ne bi dogodili preko noći, već bi se čitava tranzicija odvijala stotinama godina, dovoljno da se svi skupa, zajedno s planetom Zemljom pripremimo na nove uvjete života.