Kanabis smanjuje kreativnost i sposobnost uočavanja pogrešaka

Redoviti korisnici kanabisa su manje svjesni svojih pogrešaka i nisu dobri u kreativnom razmišljanju.

Psiholog Mikael Kowal proveo je istraživanje na 40 redovitih korisnika kanabisa. Kontrolnoj grupi od 20 ljudi dan je placebo. Kowal je proučavao akutne i kronične utjecaje kanabisa na dopaminski vezane funkcije, poput kreativnog razmišljanja i sposobnosti razaznavanja vlastitih pogrešaka. Dopamin je važan za ispravno funkcioniranje mozga, te igra važnu ulogu u učenju.

Kowalovo istraživanje pokazalo je da korisnici kanabisa sporije razmišljaju, što je vrlo bitno za kreativnost. Među korisnicima kanabisa uvriježeno je mišljenje da korištenje ove droge poboljšava kreativnost. Eksperiment je pokazao upravo suprotno.

Kowal je dokazao da kod redovitih korisnika moždane funkcije zadužene za praćenje pogrešaka također ne funkcioniraju kako bi trebale. Visoke doze kanabisa utječu na nesvjesno i kasnije svjesno procesuiranje i prepoznavanje pogrešaka.

Dugoročno, kanabis remeti aktivnost dopamina u mozgu. Kod redovitih korisnika uočena je značajna smanjenost frekvencije spontanog treptanja oka, što ukazuje na smanjenu proizvodnju dopamina.

Izvor: Science Daily